İrşâd Ve Tebliğe Bağlı İcrâ Türk Sözlü Kültür Geleneği Bağlamında Türk Tekke Edebiyatı


ÜÇÜNCÜ K.

Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)