Antarktika Yarımadası Kıta Sahanlığında 2019 Yılı Antarktik Yaz Dönemi Pigment Kompozisyonu


Ağırbaş E., Feyzioğlu A. M., Başar E., Öztürk R. Ç.

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.25-26

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-26
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Türkiye Ulusal Kutup Araştırmaları, TAE-III ekspedisyonu kapsamında örneklenen fitoplankton örneklerine ait pigment kompozisyonun alansal dağılımı HPLC pigment analizi

ile incelenmiştir. Alınan deniz suyu örnekleri 47 mm çaplı GF/F filtrelerden süzülerek analiz aşamasına kadar dondurularak muhafaza edilmiştir. . HPLC analizleri sonucunda çalışma bölgesinde öne çıkan pigmentler başta klorofil-a olmak üzere fukoksantin, 19-Heksanoloksifukoksantin ve zeaksantin pigmentleri olmuştur klorofil-a konsantrasyonu 0,44-2,6 μg/L aralığında değişim göstermiştir. Fukoksantin pigmenti diatom grupları için belirleyici özelliği olan bir pigmenttir. Bu dönem içeresinde konsantrasyonları 0,03-1,12 μg/L aralığında değişim göstermiştir. Nanofitoplanktonik gruplar için belirleyici pigment niteliğimde olan 19-Heksanoloksifukoksantin ve Alloksantin ise çalışma bölgesinde önce çıkan diğer pigmentler olmuştur. Çalışmanın yürütüldüğü dönem içerisinde konsantrasyonları sırasıyla 0,09-1,32 μg/L ve 0,01-0,61 μg/L aralığında değişim göstermiştir. Pikofitoplankton için marker niteliği taşın zeaksantin ve klorofil-b pigment konsantrasyonları sırasıyla 0,15-1,00 μg/L ve 0,09-0,49 μg/L aralığında değişim göstermiştir. Genel anlamda bir değerlendirme yapıldığında, çalışma bölgesinin mikro-ve nanofitoplanktonik gruplar yönünden daha zengin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: TAE-III, Antarktika, Fitoplankton, Pigment.