Kamu ve Özel İşletmelerin Acil Durum Planlarınınİncelenmesi Üzerine Bir Araştırma


BOSTAN S., YİLDİZ E.

“IS, GUC” Industrial Relations and Human Resources Journal, vol.20, no.4, pp.19-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal)