Yeni tanı tip 1 diyabetli çocuk olguda ağır diyabetik ketoasidoz tablosu ile birlikte ağır hipertrigliseridemi


KARAGÜZEL G., POLAT R., KAYA G.

12. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Turkey, 3 - 06 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes