COVID-19 Vaccine Attitude Scale: Validity and Reliability Study: Methodological Study


İZGÜDEN D., AKBOLAT M., BOSTAN S., ERDEM R.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier