İNSAN KAYNAKLARI – MUHASEBE ETKİLEŞİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS İLEİLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNEDÂHİL İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


KAYA U., SÜROL S.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.18, pp.231-250, 2019 (Peer-Reviewed Journal)