TIP 1A VE TIP 1B DIYABETLI HASTALARIMIZIN EPIDEMIYOLOJIK, KLINIK VELABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI


KARAGÜZEL G., TÜRE E., BİLEN S., okur e., ökten a.

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes