Kolonik ileusun nadir bir nedeni: Transvers kolon volvulusu


Kodalak T. A., Eyüboğlu K., Alkaş B., Küçükaslan H., Akbaş A.

II. ULUSLARARASI TÜRK KOLOREKTAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023, pp.196-197

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196-197
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Volvulus, herhangi bir bağırsak bölümünün kendi mezenteri etrafında dönmesi sonucu obstrüksiyon ile seyreden bir hastalıktır. Kalın bağırsak tıkanıklıklarının yüzde 15 ila 20’si kolonik volvulus nedeniyle olmaktadır. Çekum ve sigmoid kolon mobil olduklarından en yaygın volvulus bölgeleridir. Safra kesesi, mide, ince bağırsak, splenik fleksura ve transvers kolon gibi sindirim sisteminin diğer bölümlerinde volvulus daha nadirdir. Bu sunumda dış merkezde ogilvie sendromu ön tanısıyla takip edilip tarafımıza sevk edilen transvers kolon volvulusu vakasının sunulması amaçlanmıştır.

Olgu sunumu: Giderek artan karın şişkinliği, bulantı, kusma şikâyetleriyle dış merkeze başvuran, iki gündür gaz ve gaita deşarjı olmayan 27 yaş erkek hasta ogilvie sendromu ön tanısıyla takip edilirken şikayetlerinin geçmemesi üzerine tarafımıza sevk edildi. Paraplejik olan hastanın özgeçmişinde yenidoğan döneminde tanısı konulan epilepsi hastalığı ve sonrasında gelişen motor-mental retardasyon mevcuttu. Vital bulguları normal aralıkta olan hastanın fizik muayenesinde batında belirgin distansiyon mevcuttu. Rektal tuşede ampulla boştu. Tüm abdomen bilgisayarlı tomografisinde çekumda, çıkan kolonda, transvers kolonda, sigmoid kolonda, rektumda en geniş yerinde 10 cm ye ulaşan dilatasyon, kolonik ileus (Şekil-1A, B) saptanması üzerine hastaya volvulus ön tanısıyla detorsiyon amaçlı kolonoskopi planlandı. Kolonoskopide anal girimden 40-50.cm arasında torsiyone olan segment tespit edildi ve mukozanın nekroze, fibrinli olduğu görüldü (Şekil- 1C, D). Acil cerrahi müdahale planlanan hastada transvers kolonun kendi mezenteri etrafında döndüğü ve detorsiyon yapıldığında dönen segmentin nekroze olduğu saptandı (Şekil1-E, F, G). Yaygın kolon dilatasyonu olan immobil hastaya acil cerrahi girişim yapıldığından anastomoz yapmak yerine ileoçekal valvin korunduğu ve uç ostomi açılacak bir yöntem seçildi. Subtotal kolektomi yapılıp çıkan kolon uç kolostomi olarak ağızlaştırıldı. Postoperatif serviste takip edilen hasta şifa ile taburcu edildi.

Tartışma ve Sonuç: Literatürde transvers kolon volvulusu nadir görülmekte, tanı çoğunlukla operasyon sırasında koyulabilmektedir. Kolonik ileus tespit edilen motor- mental retarde hastalarda klinik olarak ön planda ogilvie sendromundan şüphe edilse de gecikmiş tanı sunduğumuz vakada olduğu gibi iskemi ile sonuçlanabileceğinden kolonik volvulus da akılda bulundurulmalıdır.