Aile İşletmeleri Kurucularının ve Aile Değerlerinin Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisi: Trabzon Örneği


Birincioğlu N., Acuner T.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.14, pp.491-516, 2015 (Peer-Reviewed Journal)