"Die Türkenpredigte-Turkic Sermons" As An Important Factor of Islamophobia


Creative Commons License

Soytürk M.

13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 12 March 2022, pp.202-208

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.202-208
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Islamophobia is a common phenomenon of daily life in today’s Europe. This, which has become a common part of daily life, increases much especially during political election processes. While Islamophobia’s many reasons may be explained by the current political affairs, also its many causes are hidden in the depths of history. It may be expressed that one of the significant reasons in the depths of history is Turkish sermons (Türkenpredigte). We understand that Turkish sermons took place intensively in the 15th and 16th centuries, from the sources we have. In these periods, there were perpetual wars between the Ottoman Empire, the Kingdom of Hungary and the Austrian Empire. Moreover, the conquest of Istanbul (Constantinople) by the Turks and afterwards the first siege of Vienna enhanced the requirement for these sermons. The objective of the Turkish sermons was to incite the public against the Turks and motivate them for the wars to be fought. Turks were otherized and portrayed in an extremely hateful and pejorative language in these sermons. The hatred, the othering and the pejorative language used by the leading clergy of the society have begun to be approved by the people. When anti-Turkish and anti-Muslim statements, which continue to increase in many European states of the 21st century, were examined, we understand that the seeds of hatred were planted centuries ago. This study which was carried out by analyzing primary and secondary sources will make a significant contribution to the literature.

Günümüz Avrupa’sında İslamofobi günlük hayatın olağan bir olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatın olağan bir parçası haline gelmiş olan İslamofobi özellikle siyasi seçim süreçlerinde daha da artmaktadır. İslamofobi’nin birçok nedeni günümüz siyasi gelişmeleriyle açıklanabileceği gibi birçok nedeni de tarihin derinliklerinde saklıdır. Tarihin derinliklerindeki önemli nedenlerden biri Türkenpredigte – Türk vaazları olduğu ifade edilebilir. Türk vaazlarının yoğun bir şekilde 15. ve 16. yüzyıllarda gerçekleştiği elimize ulaşan kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı ve Avusturya İmparatorluğu arasında sürekliliği olan savaşlar gerçekleşmekteydi. Ayrıca İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ve daha sonrasında Viyana’nın ilk kez kuşatılması bu vaazlara olan ihtiyacı artırmıştır. Türk vaazları, kamuoyunu, Türklere karşı kışkırtıp, yapılacak olan savaşlara motive etmek amacı ile gerçekleştiriliyordu. Bu vaazlarda Türkler ötekileştirilip, son derece nefret ve aşağılayıcı bir dil ile tasvir ediliyordu. Toplumun önde gelen olan ruhban sınıfı tarafından kullanılan nefret, ötekileştirici ve aşağılayıcı dil, halk tarafından kabul görmeye başlamıştır. 21. yüzyılda birçok Avrupa devletinde artmaya devam eden Türk ve Müslüman karşıtlığı ifadeler incelendiğinde, yüzyıllar önce ekilen nefret tohumları İslamofobi’nin önemli nedenlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Birincil ve ikincil kaynakların analizi gerçekleştirilerek yapılan bu çalışmanın alanına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.