Büyük Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve İlgili Diğer Düzenlemelerle Karşılaştırılması


Creative Commons License

KAYA U., ATASEL O. Y.

18.Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.317-330

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Osmaniye
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.317-330
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The agricultural sector has gained a strategic importance as a result of the increment in the number of agricultural enterprises and the developments in the agricultural sector. For this reason, national and international regulations relating to agricultural activities were needed. Thus, the International Accounting Standard (IAS) 41 Agricultural Activities Standard was first published in December 2000 and it has been obligatory to be implemented since January 2003. Accordingly, Turkey Accounting Standards (TAS) 41 Agriculture Standard was published in 2006 in Turkey. This standard was revised in 2014 by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK). In addition, the 7th Chapter of the Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Enterprises “(BOBI FRS) includes the Agricultural Activities which has been obligatory to be implemented by KGK as of 01.01.2018. The purpose of this study is to reveal the differences and similarities by comparing the provisions of agricultural activities in the scope of TAS 41 and BOBI FRS Chapter 7. In accordance with this purpose, the provisions in the imputed regulations have been examined and it has been determined that according to TAS 41 there are less provisions in BOBI FRS Chapter 7. In addition to
this, it has been determined between BOBI FRS Chapter 7 and TAS 41 that there are differences in terms of measurement methods of biological asset, government incentives and determination of fair value.
Keywords: Agricultural Activities, TAS 41, BOBİ FRS Chapter 7.

Tarım işletmelerinin sayılarındaki artış ve tarım sektöründe meydana gelen gelişmeler neticesinde bu sektör stratejik bir önem kazanmıştır. Bu nedenle tarımsal faaliyetlere ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim sözkonusu ihtiyaç doğrultusunda Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ilk olarak Aralık 2000 yılında yayınlanmış ve Ocak 2003 tarihinden itibaren başlanmak üzere uygulanması zorunlu olmuştur. Buna paralel olarak Türkiye’de ise 2006 yılında Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı yayınlanmıştır. Bu standart, 2014 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından revize edilerek son halini almıştır. Ayrıca KGK tarafından 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanmasını zorunlu kıldığı Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın 7. Bölümünü “Tarımsal Faaliyetler” başlığıyla yer vermiştir. Bu çalışmanın amacı TMS 41 ile BOBİ FRS Bölüm 7 kapsamında yer alan tarımsal faaliyetler ile ilgili hükümler karşılaştırılarak aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda atfedilen düzenlemelerdeki hükümler incelenmiş, BOBİ FRS Bölüm 7’de konuyla ilgili TMS 41’e göre daha az hükümlere yer verildiği tespit edilmiştir. Buna ilave olarak da BOBİ FRS Bölüm 7 ile TMS 41 arasında canlı varlıkların ölçüm yöntemleri, devlet teşvikleri ve gerçeğe uygun değerin tespit edilmesi açısından farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Faaliyetler, TMS 41, BOBİ FRS Bölüm 7.