Yıllık Maksimum Akımların Bazı Olasılık Dağılımlarına Uygunluğunun Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov Testleri ile Belirlenmesi


Saka F., Yüksek Ö., Baş M., Anılan T., Kaplan H.

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.339-348

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.339-348
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes