İki uçlu bozukluk mani remisyon dönemlerinde plazma nitrik oksit ve asimetrik dimetil arginin düzeylerinin değişimi


SAĞLAM AYKUT D. , TİRYAKİ A. , ÖZKORUMAK KARAGÜZEL E. , KARAHAN S. C.

46. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey