Deneysel Akut Mezenter Iskemi Modelinde Plasma Vascular Adhezyon Protein -1(VAP-1) Düzeyinin Tanısal Değerinin Araştırılması Ve Plasma I-FABP Düzeyi ileKarşılaştırılmasıDeneysel Akut Mezenter Iskemi Modelinde Plasma Vascular Adhezyon Protein -1(VAP-1) Düzeyinin Tanısal Değerinin Araştırılması Ve Plasma I-FABP Düzeyi ileKarşılaştırılması


ŞAHİN A., Aydın D., DEMİR S., YULUĞ E., MENTEŞE A., TATLI Ö., ...More

9. Asian Congress, 22 November - 25 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes