Organoidler ve Kanser Araştırmalarında Kullanımı


CELEP EYÜPOĞLU F.

7.MULTİDİSPLİNER KANSER ARAŞTIRMA VE 1. TEMEL ONKOLOJİ KONGRESİ, 11 - 14 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes