İllerin Toplam Faktör Verimliliğinin Kamu Müzeleri Açısından Ölçülmesi: Malmquist-TFV Endeksi Uygulaması


Ar İ. M., Gergin R. E., Baki B.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.23, no.1, pp.127-145, 2014 (Peer-Reviewed Journal)