Gastrointestinal kanamanın nadir bir nedeni: akciğer iğsi hücreli kanseri metastazına bağlı ince barsak kitlesi


Creative Commons License

Uluşahin M. , Tomas K., Tayar S., Bodur M. S. , Usta M. A. , Türkyılmaz S.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.161

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161

Abstract

EP-70 GASTROİNTESTİNAL KANAMANIN NADİR BİR NEDENİ: AKCİĞER İĞSİ HÜCRELİ KANSERİ METASTAZINA BAĞLI İNCE BARSAK KİTLESİ MEHMET ULUŞAHİN 1 , KADİR TOMAS 2 , SERKAN TAYAR 2 , MUHAMMET SELİM BODUR 3 , MEHMET ARİF USTA 2 , SERDAR TÜRKYILMAZ 2 1 İDİL DEVLET HASTANESİ, ŞIRNAK 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI, TRABZON 3 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI, CERRAHİ ONKOLOJİ BİLİM DALI, ISPARTA AMAÇ: İğsi hücreli karsinom akciğerin sarkomatoid karsinomlarından biridir. Oldukça nadir görülür. Bu yazıda akciğer kanseri nedeniyle tedavi alan hastada gastrointestinal sistem kanamasına neden olan, ince barsaklarda tespit edilen metastatik kitle vakası sunulacaktır. OLGU SUNUMU: Akciğer iğsi hücreli sarkomatoid karsinom tanısı ile 6 aydır tedavi alan 71 yaşındaki erkek hasta karın ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile acil servise başvurdu. Hastanın son birkaç aydır gaitada koyu renk şikayeti olduğu, hemoglobin düşüklüğü nedeniyle kan replasmanı yapıldığı öğrenildi. Hastaya gastroskopi ve kolonoskopi yapıldığı ancak patolojik bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Karın muayenesinde epigastrik hassasiyeti olan hastada rektal tuşede melena tespit edildi. Laboratuvar değerlerinde hemoglobin 9,2 mg/dl olması dışında patolojik değere rastlanmadı. Hastaya daha önce çekilen abdomen bilgisayarlı tomografide (BT) duodenojejunal bileşkede duvar kalınlaşması olduğu, proksimal jejunal anslarda lümen içerisinde polipoid oluşum tespit edildiği bildirildi. Takiplerde eritrosit replasmanına rağmen hemoglobin düşüşü devam eden hastada laparotomi kararı verildi . Laparotomide jejunum proksimal segmentlerinde ince barsak lümeninde 2 adet polipoid oluşum tespit edildi. Ayrıca Treitz ligamanında çekinti oluşturacak şekilde pankreasıda içina alan, fikse 8x5 cm kitle mevcuttu. Polipoid oluşumu içine alacak şekilde segmenter ince barsak rezeksiyonu uygulandı. Retroperitona fikse kitleye ise hastanın ek problemleri nedeniyle müdahale düşünülmedi. Treitz ligamanındaki çekintinin obstrüksiyon tablosuna yol açabileceği düşünülerek hastaya gastrojejunostomi operasyonu da eklendi ve ameliyat sonlandırıldı. Postoperatif dönemde solunumsal problemleri olan hasta ancak 25. gün taburcu edilebildi. Patoloji sonucu segmenter ince barsak rezeksiyonu spesmeni içerisinde 2 odak halinde 5x3 cm ve 3x2 cm’lik iğsi hücreli sarkomatoid karsinom metastazı olarak raporlandı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Akciğerin iğsi hücreli sarkomatoid karsinomu oldukça kötü prognozlu olup 5 yıllık sağkalımın % 20’nin altında olduğu bilinmektedir. Tanı anında sıklıkla uzak metastaz bulunabilir; en sık beyin ve kemiğe metastaz yaparlar. Olguda sunulduğu gibi ince barsağa metastaz yapması ise oldukça nadirdir. Agresif seyirli olan iğsi hücreli sarkomatoid karsinom vakalarında metastazlar açısından tanı ,tedavi ve takip dikkatle sürdürülmelidir. ANAHTAR KELİMELER: İğsi hücreli akciğer kanseri, kanama, karın ağrısı, ince barsak, kitle