Kişiliğe Yönelik Yıldırma Mobbing Davranışları ve Fizyolojik Etkiler Arasındaki İlişkide Psikolojik Etkilerin Aracılık Rolü


SEZEREL H., BOSTAN S., OKAN T.

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.17, no.3, pp.93-118, 2015 (Peer-Reviewed Journal)