SODA VE BAZI MODİFİYE SODA YÖNTEMLERİNİN TÜTÜN SAPLARINDAN ELDE EDİLEN KÂĞIT HAMURLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


ATEŞ S., AKGÜL M., DENİZ İ., TUTUŞ A., OKAN O. T., TOZLUOĞLU A.

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.5, pp.1976-1984

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 5
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1976-1984
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, firstly chemical composition of tobacco stalks was determined for investigating
suitability for pulp production. Pulping conditions for control trial were determined with pretrial according to literature data and the similar raw materials cooked with soda method before. For modifying the soda method Anthraquinone (AQ), Sodium borhidrür (NaBH4) and Ethanol (E-OH) were added to white liquor with threedifferent dosages for each one. The effects of the modified soda methods on some pulp and paper properties were determined. Consequently; the most suitable modified method was determined as soda-AQ with lower kappa number and higher paper physical properties. Also, increasing the E-OH and NaBH4 dosages caused positive
effects on yield and kappa number of the pulp samples. However, it is observed that, increasing the amount
of AQ percentage in pulping chemicals decreased the screened yield.
Çalışma kapsamında tütün saplarının kimyasal bileşimleri belirlenerek hammadde olarak kağıt
hamuruna uygunluğu araştırılmıştır. Tütün sapları pişirilmesi aşamasında literatür verileri ve benzer hammaddeler göz önünde bulunularak yapılan ön denemeler sonucunda elde edilen optimum koşullarda bir adet soda hamuru kontrol örneği olarak elde edilmiştir. Üçer farklı dozda ilave edilen antrakinon (AQ), borhidrür (NaBH4) ve etanol (E-OH) ile modifiye edilen soda pişirmelerinin kağıt hamurlarının lif özellikleri, optik ve direnç özellikleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Sonuç olarak, düşük kappa numarası ve yüksek kâğıt direnç özellikleri ile tütün sapları için soda-AQ yöntemlerinin en iyi sonuçları verdiği görülmüştür. Ayrıca etanol ve borhidrür miktarındaki artışın verim ve kappa numarası üzerinde olumlu bir etki yaptığı, buna rağmen AQ yüzdesindeki artışın büyük ölçüde verim değerlerini düşürdüğü gözlemlenmiştir.