Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmaların Sistematik Derlenmesi


Yeşildağ A. Y.

6. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 1 - 02 September 2021, pp.451

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.451
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık hizmetleri organizasyonu kültürleri ve çalışma ortamları oldukça karmaşık, dinamik ve sürekli gelişen ortamlardır. Bakımın hem sunumunu hem de sonuçlarını önemli ölçüde etkilerler. Hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında kültürel unsurların tanınması ve örgüt kültürünün yönetilmesi, organizasyonun etkililiğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada yakın dönem alan yazınında yer alan sağlık kurumlarında örgüt kültürünü konu edinmiş çalışmaları sistematik bir şekilde derlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Web of Science veri tabanında “organizational culture” and “hospital” anahtar kelimeleriyle tarama yapılmış ve 2003 yayın içerisinde dahil edilme kriterlerini sağlayan 20 çalışmanın bulguları derlenmiştir. Yapılan taramada günümüze yakın dinamikleri vurgulaması açısından zaman aralığı 2015 ve sonrası olarak seçilmiştir.

Dahil edilen çalışmaların çoğunun (%21) ABD’de yapıldığı ve bu sıralamayı %10,5’lik dilimlerle Güney Kore, İngiltere, İtalya ve Yunanistan’da yapılan çalışmaların ve diğer ülkelerde (%36) yapılan çalışmaların takip ettiği saptanmıştır. Araştırmaların örneklem grupları sırasıyla farklı alanlardaki sağlık profesyonelleri (%40), hemşireler (%25), sağlık yöneticileri (%15) ve tekil olarak dahil edilen meslek gruplarından (%20) oluşmaktadır. Araştırmalarda kültürü ölçme aracı olarak; çoğunlukla Cameron ve Queen’in Rekabet Eden Değerler Modeli’nin (%27) kullanıldığı, ikinci sırada ise, Cooke’un Örgütsel Kültür Envanteri (%11), nitel görüşmeler (%11) ve çalışmanın yazarları tarafından geliştirilen yöntemlerin kullanıldığı saptanmıştır. Diğer çalışmalarda ise Han, Jöns, Denison, Zammuta ve Krakower gibi yazarların ölçeklerinin kullanıldığı saptanmıştır. Araştırmalar örgüt kültürünün etkileşimde bulunduğu kavramlar yönüyle ele alındığında; örgüt kültürü ile en fazla ilişkilendirilen kavramın kalite (%20,3) olduğu ve bunu sırasıyla performans (%13,3), mutluluk ve tatmin (%13,3), çalışan katılımı (%13,3), personel güçlendirme (%13,3), öğrenme (%13,3), zorbalık (%6,6) güven ve adalet (%6,6) kavramlarının takip ettiği saptanmıştır. Derlenen çalışmaların bulguları doğrultusunda hastanelerde hiyerarşik, klan, market, agresif / savunmacı, ilişki odaklı, yenilikçi ve öğrenme gibi kültürlerin bulunduğu saptanmıştır. Bununla birlikte farklı ülkelerde ve türlerdeki hastanelerde baskın kültürün çeşitlilik gösterdiği saptanmıştır. Çalışmaya dahil edilen araştırmaların ampirik bulguları incelendiğinde kültür ölçüm araçları, kültür türleri ve örgüt kültürünün ilişkilendirildiği kavramlar yönüyle literatürdeki teorileri desteklendiği ifade edilebilmektedir.