Kop Dağı (KD-Türkiye) ofiyolitik kromititlerinin bileşimleri, Platin Grubu Element (PGE) jeokimyaları ve Platin Grubu Mineral (PGM) parajenezleri: Kromitit petrojenezine katkıları


UYSAL İ., Tarkian M., Sadiklar M. B., ŞEN C.

30. Yıl Fikret Kurtman Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.94-96

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94-96
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes