PID-F controller design based on battle royale optimization for aircraft pitch control


Creative Commons License

Şahin A. K. , Akyazı Ö. , Şahin E. , Çakır O.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.539-549, 2022 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17714/gumusfenbil.1008563
  • Title of Journal : Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.539-549

Abstract

In this article, PID-F controller is proposed for aircraft pitch control (APC) system in order to obtain a better dynamic
system response. PID-F controller represents P proportional action with gain (k
p), I integral action with gain (ki), D
derivative action with gain (k
d) and F derivative filter with gain (kf). Battle royale optimization (BRO) algorithm is used
to find the optimal values of the independent parameters k
p, ki, kd and kf. The performance of the BRO based PID-F
controller has been verified by comparing with the BRO based PID controller. In addition, in order to make a more
comprehensive performance evaluation, the BRO based PID-F controller is compared to the PID controllers existing in
the literature for the same aircraft pitch control system, designed using harris hawks optimization (HHO) and atom
search optimization (ASO). Transient response, frequency response and pole-zero analyses are used for comparative
analysis. The results obtained from the simulations show that the proposed BRO/PID-F controller is superior to other
controllers in terms of improving the transient and frequency responses of the APC system.

Bu makalede uçak eğim kontrol (UEK) sistemi için daha iyi bir dinamik ve kararlı sistem tepkisi elde edebilmek amacıyla PID-F denetleyicisi önerilmiştir Önerilen PID-F denetleyicisinde (kp) kazancı ile P oransal etkiyi, (ki) kazancı ile I integral etkiyi, (kd) kazancı ile D türev etkisini ve (kf) kazancı ile F türev filtresini temsil etmektedir. Birbirinden bağımsız parametreler olan kp, ki, kd ve kf ’nin en uygun değerlerini bulmak için ölüm oyunu optimizasyonu (BRO) algoritmasından yararlanılmıştır. BRO tabanlı PID-F denetleyicinin performansı BRO tabanlı PID denetleyicisiyle karşılaştırma yapılarak doğrulanmıştır. Ayrıca daha kapsamlı performans değerlendirmesi yapabilmek için BRO tabanlı PID-F denetleyicisi literatürde daha önceden aynı UEK sistemi için önerilen harris şahinleri optimizasyonu (HHO) ve atom arama optimizasyonu (ASO) kullanarak tasarlanan PID denetleyicileriyle karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırma için geçici tepki, frekans tepkisi ve kutup-sıfır analizlerinden yararlanılmıştır. Karşılaştırmadan elde edilen sonuçlara göre önerilen BRO/PID-F denetleyicisinin diğer denetleyicilere göre UEK sisteminin geçici ve frekans tepkilerini iyileştirme açısından daha üstün olduğunu göstermektedir.