Türkiye’de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Şen M., Dursun S., Murat G.

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, pp.1167-1190, 2018 (Peer-Reviewed Journal)