Using Audio Visual Materials for Civil Engineering Students to Gain Field Experience in Schools: Stone Wall Example


Boz E., Toğan V.

Journal of Education and New Approaches, vol.4, no.1, pp.14-27, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.52974/jena.885822
  • Title of Journal : Journal of Education and New Approaches
  • Page Numbers: pp.14-27

Abstract

Çalıştıkları birçok görevde büyük sorumluluklar alan inşaat mühendisleri, böyle önemli bir mesleğe sahip olmadan önce belirli bir eğitimden geçmektedirler. Aldıkları bu eğitim ile birlikte meslek hayatlarında karşı karşıya kalacakları sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu yüzden, inşaat mühendislerinin toplum için yaptıkları çalışmalar kadar aldıkları eğitim de çok önemlidir. İnşaat mühendislerine verilen eğitimin teorik ağırlıklı olması, bütün üniversitelerde gerekli laboratuvar ekipmanlarının bulunamaması, öğrencilerin istedikleri kalitede veya pozisyonda staj yeri bulamaması gibi sebepler inşaat mühendisliği eğitiminde teorik eğitim ile uygulamanın bağdaştırılabilmesini zorlaştırmaktadır. Yapılan inşaat projelerinin büyüklüğü ve karmaşıklığı, yeni teori, malzeme ve ihtiyaçların ortaya çıkması, firmaların çalıştığı işin yapım aşamalarına ve kullanılan teknolojiye hakim inşaat mühendisi arayışını arttırmıştır. Firmaların bu taleplerini karşılamak, uygulamayı, kullanılan teknolojiyi, işin yapım aşamalarını vb. konularda yetişmiş kişilerle mümkün olacaktır. Bu sebeple inşaat mühendisliği eğitiminde uygulama ile teorik eğitimin ilişkilendirilmesi oldukça önemli bir problemdir. Bu çalışmada, öğrencilerin üniversitelerde aldıkları teorik bilgilerle uygulamayı ilişkilendirmede yaşadıkları problemlere karşı video kullanımının üretebildiği çözümler araştırılmıştır. Bu amaçla, yapılan işler şantiyelerdeki orijinal haliyle görsel kayıt altına alınmış ve belirli bir senaryo hazırlanarak yapılan işler seslendirilmiştir. Hazırlanan görsel-işitsel materyaller üç üniversitede toplam 261 öğrenciye izlettirilmiş ve peşi sıra yapılan anket ile bu çalışmadan alınan verim tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, görsel işitsel materyal kullanımının öğrencilerin yapım işi uygulamalarındaki eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlayabildiği görülmüştür.