KB Anadolu’daki bitümlü şeyl yataklarının çevresel element içerikleri ve organik madde-element ilişkisinin istatistiksel değerlendirmesi


KARA GÜLBAY R., KORKMAZ S.

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, vol.1, pp.89-96, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)