Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Finansal Durumlarının Oran Analizi Yöntemiyle Tespiti Trabzon Örneği


EMİR M., TURAN KURTARAN A., ATUKALP M. E., ÇİZGİCİ AKYÜZ G.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.9-26, 2011 (Peer-Reviewed Journal)