OBEZ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA ViTAMiN D DURUMU


KARAGÜZEL G., DİLBER B.

AHTAMARA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, 25 - 26 August 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes