Faktoring Şirketi ve Satıcı İşletme Açısından Faktoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi


KAYA U., GEREKAN B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.XIII, no.2, pp.71-101, 2011 (Peer-Reviewed Journal)