Numune Boyutunun Macun Dolgu Dayanımına Etkisi


YILMAZ T., İZKİ M., ERÇIKDI B.

PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.525-535

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.525-535
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In practice, the strength of cemented paste backfill (CPB) has been generally determined with unconfined compressive strength (UCS) test using plastic cylinders with a diameter x height of 10x20 cm. In recent years, some researchers have used plastic cylinders with a diameter x height of 5x10 cm in order to determine the strength of CPB. In this study, CPB samples produced from dam tailings obtained from Kastamonu-Kure copper mine using 5x10 cm and 10x20 cm plastic cylinders were prepared at different mixture properties (at varying binder dosages, water to cement ratios, binder types and particle size distributions). The CPB samples were subjected to the UCS tests over a curing period of 7-56 days and the effect of sample size on the strength development of CPB was investigated. CPB samples with a diameter x height of 5x10 cm were observed to produce 6-75% higher UCSs than those of 10x20 cm at all curing times and mixture properties. Additionally, the strength gap between small and large samples decreased with increasing curing time. These findings revealed that sample size should be taken into consideration for a reliable and economical paste backfill design.

Pratikte macun dolgunun dayanımı, genellikle 10x20 cm (boy/çap oranı 2) boyutundaki silindirik numuneler üzerinde yapılan tek eksenli basınç dayanımı testi ile belirlenmektedir. Son yıllarda bazı araştırmacılar dolgunun dayanımını belirlemek için 5x10 cm boyutundaki silindirik numuneleri kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada Kastamonu-Küre bakır işletmeleri atık barajından sağlanan tesis atığı kullanılarak farklı karışım özelliklerinde (farklı bağlayıcı oranı, su/çimento oranı, bağlayıcı tipi ve atık tane boyutu sınıflarında) 10x20 cm ve 5x10 cm boyutunda numuneler hazırlanmıştır. 7-56 günlük kür süreleri sonunda numuneler üzerinde tek eksenli basınç dayanımı testi gerçekleştirilmiş ve numune boyutunun macun dolgu dayanımına etkisi incelenmiştir. 5x10 cm boyutundaki macun dolgu numuneleri bütün kür sürelerinde ve karışım özelliklerinde %6-75 oranında daha yüksek dayanım üretmiştir. Ayrıca kür süresinin artmasıyla birlikte numuneler arasındaki dayanım farkı azalmıştır. Elde edilen sonuçlardan emniyetli ve ekonomik bir dolgu dizaynı için numune boyutunun göz önüne alınması gerektiği anlaşılmıştır.