Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin KAdro Türü ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi


Tekin E., BİRİNCİOĞLU N.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.19, pp.171-196, 2017 (Peer-Reviewed Journal)