Projects

Hücum ve Firar Kenarı Dalgalı Geometriye Sahip Uçak Kanadı Performansına Artan Azalan Genlik Modülasyonunun Etkisinin Incelenmesi

TUBITAK Project, Continues

Hücum ve Firar Kenarı Dalgalı Geometriye Sahip Uçak Kanadı Performansına Artan Azalan Genlik Modülasyonunun Etkisinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2018 - 2021

Taşıtlara etki eden sürükleme kuvvetinin akış kontrol yöntemleriyle azaltılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2018

Farklı Genlik Ve Frekansa Sahip Ardısık Olarak Üretilen Sentetik Jetlerin Etkilesiminin Incelenmesi

TUBITAK Project, 2016 - 2018

PEM Yakıt Pillerinde Plazma Sentetik Jet Kullanılarak Yakıt Pili Performansının İyileştirilmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2016