Projects

Hücum ve Firar Kenarı Dalgalı Geometriye Sahip Uçak Kanadı Performansına Artan Azalan Genlik Modülasyonunun Etkisinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2018 - 2021

Taşıtlara etki eden sürükleme kuvvetinin akış kontrol yöntemleriyle azaltılması

SARIOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2018

Farklı Genlik Ve Frekansa Sahip Ardısık Olarak Üretilen Sentetik Jetlerin Etkilesiminin Incelenmesi

TUBITAK Project, 2016 - 2018

PEM Yakıt Pillerinde Plazma Sentetik Jet Kullanılarak Yakıt Pili Performansının İyileştirilmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2016