Biomedical Research Laboratory Group

Bu grup, geleceğin en önemli konuları arasında kabul edilen sinir bilimi (neuroscience) alanı başta olmak üzere biyomedikal sinyallerin örüntü tanıma ve makine öğrenmesi algoritmaları ile derin öğrenme metotlarını kullanarak işlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Proje odaklı ve katma değeri yüksek bilimsel çalışmalara önem veren grubumuz diğer tüm disiplinlerle ortak çalışmalara da açıktır.