BioPharmacy Research Group

Araştırma grubumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’nda görev yapan öğretim üye/eleman ve lisans/lisansüstü öğrencilerden oluşmaktadır. Laboratuvarlarımızda fotoduyarlaştırıcı bileşiklerin DNA etkileşimleri, çeşitli kanser hücre hatları üzerinde toksik/fototoksik etkinlikleri ve hücre ölüm mekanizmalarının yanı sıra izole edilen/sentetik etken maddelerin klinik öneme sahip enzimler üzerinde inhibisyon etkisi ve kinetiği üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Bu alanlarda ortak çalışmalar gerçekleştirmek isteyen araştırmacılarla iş birliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyacağız.


Our research group consists of faculty members/staff and undergraduate/graduate students working at Karadeniz Technical University, Faculty of Pharmacy, Department of Basic Pharmaceutical Sciences, Department of Biochemistry. In our laboratories, we carry out studies on the DNA interactions of photosensitizer compounds, their toxic/phototoxic activities on various cancer cell lines and cell death mechanisms, as well as the inhibition effects and kinetics of isolated/synthetic active compounds on clinically important enzymes.

We will be very happy to cooperate with researchers who want to carry out joint studies in these areas.

Recent Publications