Projects

10. Süperiletken Maglev Araçlarının Dinamik ve Statik Kuvvet Parametrelerinin, Çok-yüzeyli HTS-PMG Etkileşimleri ..............

ÖZTÜRK K. (Executive)
TUBITAK Project, 2019 - Continues

3. Ulusal Süperiletkenlik Araştırma Merkez Laboratuvarı, P. No 2010K120520, Ankara (USAML)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2010 - Continues

Süperiletken Maglev Araçlarının Dinamik ve Statik Kuvvet Parametrelerinin, Çok-yüzeyli (Multisurface) HTS-PMG Etkilesimleri Kullanılarak Iyilestirilmesi

TUBITAK Project, Continues

Yüksek Manyetik Alan Gerektiren Mühendislik Uygulamaları İçin Mg Taşımalı Difüzyon Yöntemi ile MgB2 Külçe Süper Mıknatıs Üretimi ve Elektro-Manyetik Karakterizasyonu

BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, 2020 - 2022 Sustainable Development

Kompozit Yapılarda Makro ve Mikro Hasar Davranışının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Külçe MgB2 Süperiletkeninin Sinterleme Sıcaklığının Manyetik Kaldırma ve Kılavuzlama Kuvveti Üzerine Etkisinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

ÖRGÜLÜ ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT YAPILARIN MEKANİK VE BALİSTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

SiC ve Ti Eklenmesiyle Külçe MgB2 Süperiletkeninin Kritik Akım Yoğunluğu ve Manyetik Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin İyileştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

DÜŞÜK ENERJİLİ ÇARPIŞMA ALTINDA AŞINMA KALKANINDA MEYDANA GELEN HASARIN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ (TUSAŞ-TAI/DKTM)

Project Supported by Other Official Institutions, 2015 - 2017 Sustainable Development

7. Fabrication and Modelling of Novel Graded Functional Nanoparticle-Doped MgB2 Superconductor for Use in Energy Systems.

Other Supported Projects, 2015 - 2016

Külçe MgB2 Süperiletkenlerinde Akı Çivileme Merkezleri Sayısının Arttırılmasında Karbon Kaynağı Olarak Motor Yağının Kullanılması

SAVAŞKAN B. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

Maglev Sistemleri Manyetik Kuvvet Sabitinin Deneysel Olarak Farklı Alan Şartlarında Yüksek Hassaslıkta İncelenmesi

ÖZTÜRK U. K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

5. Hts Grubu Bulk Süperiletkenlerin Optimum Manyetik Özelliklerinin Deneysel Ve Sayısal Yöntemlerle Maglev Tren Uygulamaları İçin Araştırılması

EU Framework Program Project, 2012 - 2014

Farklı Geometri Ve Boyutta Üretilen C4H6O5 Katkılı Ve Katkısız MgB2 Süperiletkeninin Manyetik Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin Elektromanyetik Uygulamalar İçin Araştırılması

SAVAŞKAN B. (Executive)
TUBITAK Project, 2013 - 2014

4. (Sm123)1-X(Nd123)X Süperiletkenlerindeki Katkı Miktarının Düşük Sıcaklıklarda Manyetik Kaldırma Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2011 - 2013

Trabzon İli Of İlçesi için Rüzgar ve Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

SAVAŞKAN B. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

Şekillendirme İşlemlerinde Sürtünme Katsayısının Deneysel ve Sayısal Araştırılması

GEDİKLİ H. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

İşletme içi Faktörlerin İşgücü verimliliği Üzerine etkileri

ÖZTÜRK U. K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2010

1. Eritme Yöntemiyle (MPMG) Üretilen Külçe (Sm123)1-X(Yb211)X Süperiletken Yapısının, Değişen Yb211 Katkı Oranına Bağlı Olarak Çivileme (Pinning) Ve Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin İncelenmesi

ÖZTÜRK K. (Executive)
TUBITAK Project, 2008 - 2009