About

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

761

Citation (Scopus)

847

Project

5

Thesis

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals

Araştırma grubunun gerçekleştirdiği çalışmalarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketimleri modellenmektedir. Ayrıca, enerji faaliyetlerine bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen emisyon değerlerine yönelik çeşitli tahminlerde/değerlendirmelerde bulunulmakta ve bu emisyonlarının azaltılması için alternatif seçenekler sunulmaktadır. Bunun yanında, kömür madenlerinde üretim esnasında/sonrasında gerçekleşen metan emisyonlarının azaltılması/kontrol altına alınmasına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmaların, enerji tüketimi ve sera gazlarına yönelik stratejilerinin geliştirilmesinde ilgili kuruluşlara yardımcı olacağı düşünülmektedir.


Araştırma grubunun son dönem araştırma ilgisi BRICS-T ve G20 ülkelerine odaklanmaktadır. Çalışmalar kapsamında ilgili ülkelerin enerji tüketimleri modellenmekte ve geleceğe yönelik projeksiyonlar sunulmaktadır.