Publications

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Energy consumption modelling using socio-economic indicators: Evidence from the BRICS-T countries

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, vol.120, no.7, pp.425-431, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Energy consumption modeling using artificial neural networks: The case of the world's highest consumers

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.11, no.3, pp.212-219, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

The Application of Trend Analysis for Coal Demand Modeling

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.10, no.2, pp.183-191, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

The Development and Validation of Regression Models to Predict Energy-related CO2 Emissions in Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.10, no.2, pp.176-182, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Forecasting Natural Gas Production Using Various Regression Models

PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.33, pp.1486-1492, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Regression Models for Forecasting Global Oil Production

PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.33, pp.1822-1828, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Modeling and Projection of Primary Energy Consumption by the Sources

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.10, no.1, pp.67-74, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Forecasting the Energy-related CO2 Emissions of Turkey Using a Grey Prediction Model

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.37, no.9, pp.1023-1031, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Modeling of energy consumption based on economic and demographic factors: The case of Turkey with projections

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.35, pp.382-389, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Production Modeling in the Oil and Natural Gas Industry: An Application of Trend Analysis

PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.32, no.5, pp.555-564, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Modeling of Coal-related CO2 Emissions and Projections into Future Planning

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.36, no.2, pp.191-201, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Analysis and Mitigation Opportunities of Methane Emissions from the Energy Sector

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.34, no.11, pp.967-982, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Dogal gaz ve petrol sistemlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının analizi: 1990–2010

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.28, pp.205-224, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Antropojenik metan emisyonlarının sektörel analizi

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.4, pp.42-51, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Analysis of methane emissions from natural gas and oil systems 1990 2010

Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, vol.28, no.3, pp.205-224, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

MITIGATION AND UTILIZATION TECHNOLOGIES OF LOW CONCENTRATION METHANE IN MINE VENTILATION AIR

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.28, no.1, pp.49-65, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Yeraltı kömür damarlarından üretilen metanın kullanım teknolojileri

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.15, pp.129-136, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

THE UTILIZATION TECHNOLOGIES OF METHANE PRODUCED FROM UNDERGRAUND COAL SEAMS

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.15, no.1, pp.129-136, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kömür üretimiyle gerçeklesen metan emisyonları üzerine bir inceleme

17. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 2 - 04 June 2010, pp.341-356

Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulanabilecek stratejilerin degerlendirilmesi

22nd. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.455-461

Kömür kökenli metanın dogal gaz olarak kullanımı

7. Enerji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2009, pp.67-76

Modeling of Turkey’s CO2 emissions using economic and demographic variables

24th. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.1474-1479

Yeraltı Kömür Madenlerinde Metan Kaynaklı Tehlikeler

Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sempozyumu 2015, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, no.1, pp.125-132

Analysis of global anthropogenic non-CO2 greenhouse gas emissions in energy sector

1st International Turkish-Japanese Symposium on Environment and Foresty, Trabzon, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.461-473

Role of methane emissions from coal mining in global warming

10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO, Varna, Bulgaria, 20 - 26 June 2010, pp.583-588 Sustainable Development

Metan drenajıyla üretilen gaz miktarının artırılmasında kullanılan yöntemler

2. Maden Isletmelerinde Is Saglıgı ve Güvenligi Sempozyumu, Adana, Turkey, 19 - 20 November 2009, pp.145-150

Modeling of energy consumption based on population: The case of Turkey

24th. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.88-92 Sustainable Development

Energy consumption modeling based on GDP: The case of Turkey.

15th. International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference&Expo, Varna, Bulgaria, 16 - 25 June 2015, pp.933-938 Sustainable Development

ENERGY CONSUMPTION MODELING BASED ON GDP: THE CASE OF TURKEY

15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 18 - 24 June 2015, pp.933-938 Sustainable Development identifier identifier

THE ROLE OF METHANE EMISSIONS FROM COAL MINING IN GLOBAL WARMING

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaria, 20 - 26 June 2010, pp.583-588 Sustainable Development identifier identifier

Enerji kaynaklı küresel metan emisyonlarının irdelenmesi: 1990-2010

7. Enerji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2009, pp.129-143

Yeraltı kömür madenlerinde jeolojik unsurların metan emisyonlarına etkisi

2. Maden Isletmelerinde Is Saglıgı ve Güvenligi Sempozyumu, Adana, Turkey, 19 - 20 November 2009, pp.151-158

Forecasting of Turkey’s coal consumption using grey prediction technique

24th. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.77-82 Sustainable Development

A review of Turkey energy sources and related CO2 emissions

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2013, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, vol.3, pp.2143-2148 identifier

Çesitli kaynaklara baglı olarak enerji sektöründen açıga çıkan küresel metan emisyonlarının bölgesel analizi

21st International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.629-637

Kömür madenlerinden açıga çıkan metan gazının azaltım seçenekleri

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2009, pp.165-172

Environmental impacts of fossil energy sources FOSIL ENERJI KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ETKILERI

26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2019, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1523-1529 identifier

Kömür madenlerinde metan drenajının isletme maliyetlerine etkisi

17. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 2 - 04 June 2010, pp.361-368

Maden havasındaki metanın oksidasyonu ile enerji üretimi

3. Balkan Madencilik Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.585-592

Kömür Madenlerinde Gaz ve Kömür Püskürmelerini Etkileyen Faktörler

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2018), Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.39-46

Kömür Kökenli Metan Üretiminden Kaynaklanan Çevresel Problemler

Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sempozyumu 2015, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, no.1, pp.133-140

Kömür Kökenli Metan Üretimini Etkileyen Rezerv Özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2018), Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.117-123

Drenajla üretilen atık suyun bertarafında kömür kökenli metanın kullanılması

Uluslararası 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.107-110

Sectoral analysis of anthropogenic methane emissions

1st International Turkish-Japanese Symposium on Environment and Foresty, Trabzon, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.444-460

Modeling of coal consumption in Turkey: An application of trend analysis

24th. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.83-87 Sustainable Development

Forecasting of Turkey's coal consumption using grey prediction technique

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.77-82 Sustainable Development identifier identifier

Kömür damarlarında kömür özelliklerinin gaz içerigine etkisi

17. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 2 - 04 June 2010, pp.351-360

Atık kaynaklı metan emisyonları üzerine bir inceleme

Uluslararası 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.284-286

Türkiye’nin gerçeklestirdigi metan emisyonları: Madencilik faaliyetlerinin payı

22nd. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.449-454

Metan drenajının isletme performansı üzerindeki etkilerinin arastırılması

3. Balkan Madencilik Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.575-583

Modeling of energy consumption based on population: The case of Turkey

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.88-92 Sustainable Development identifier identifier

Modeling of Turkey's CO2 emissions using economic and demographic variables

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.1474-1479 Sustainable Development identifier identifier

Modeling of coal consumption in Turkey: An application of trend analysis

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.83-87 Sustainable Development identifier identifier