About

Metrics

Project

2

Hydromet B&PM Araştırma Grubumuz hidrometalurji, cevher hazırlama/zenginleştirme, atıklardan metallerin geri kazanımı ve atık çözeltilerin rehabilitasyonu konularında Ar-Ge çalışmaları yürüten akademik bir araştırma grubudur. Araştırma Grubumuz sahip olduğu uzmanlık alanlarına bağlı olarak tesis performans analizi/optimizasyonu ve  cevher/konsantre/atık vd. malzemeler için uygun proses geliştirilmesi işlemlerinde teknik destek sağlamaktadır. Laboratuvar ve büyük ölçekli testler yürütülerek elde edilen veriler kinetik ve termodinamik açıdan değerlendirilmektedir.