Projects

Altın Yüklü Liç Çözeltilerinin Saflaştırılması, Metallerin Uzaklaştırılması Ve Siyanürün Geri Kazanımı İçin Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi (Development of a Novel Process for Solution Purification, Removal of Metals and Recovery of Cyanide from Gold-Laden Pregnant Leach Solutions)

TUBITAK Project, 2014 - 2017

Altın Yüklü Liç Çözeltilerinin Saflastırılması, Metallerin Uzaklastırılması Ve Siyanürün Geri Kazanımı Için Yeni Bir Yöntemin Gelistirilmesi

TUBITAK Project, 2013 - 2017