About


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Maden Atıkları Yönetmeliği’ne göre sülfürlü maden atıklarının çevresel açıdan karakterizasyonu zorunludur. Böylece maden atığının tehlikeli mi yoksa tehlikesiz mi olduğu, atıkların yeraltı ve yerüstü sularını kirletme potansiyeli (asit maden drenajı oluşumu ve ağır metal salınımları) ve atıkların nerede ve nasıl bertaraf edilmesi gerektiğine karakterizasyon test sonuçlarına göre karar verilmektedir.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümümüz maden atıkları konusunda 20 yıldır çalışan, ülkemizde ve dünyada en yetkin bölümlerden birisidir. Yönetmelikte belirtilen ve daha önce genellikle yurtdışında yaptırılan karakterizasyon testleri bölümde kurulan Maden Atıkları Karakterizasyon Merkezinde sağlıklı bir şekilde yapılarak ülke madenciliğinin kalkınmasına katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca üniversitemiz Maden Mühendisliği Bölümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Maden Atıkları Şube Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü ile yakın ilişki içerisinde yer almakta, maden atıklarının karakterizasyonu, emniyetli bir şekilde depolanması ve yeraltı ve yerüstü sularına etkileri konusunda yapılan çalışmalara destek vermektedir.