Theses

RELATİVİSTİK ORTALAMA ALAN MODELİNDE ÇEKİRDEK TABAN DURUM ÖZELLİKLERİ

Doctorate - 2012

Advising Theses

Relativistik Ortalama Alan Modeli İçin Nükleer Etkileşme Parametrelerinin İyileştirilmesi

Postgraduate - 2017

Erbiyum Çekirdeklerinin Fotonükleer Reaksiyon Ürünlerinin Yarı Ömürlerinin ve Geçiş Enerjilerinin Belirlenmesi

Postgraduate - 2017