Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fathers’ Experiences of Perinatal Loss: A Sample Meta-Synthesis Study

Journal Of Family Issues, cilt.1, sa.0, ss.1-28, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

The factor structure of the posttraumatic growth inventory in cancer patients in Turkey

HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, cilt.28, sa.5, ss.1603-1610, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The analysis of negative birth experiences of mothers: a qualitative study

JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY, cilt.37, sa.2, ss.176-192, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adaptation of the Barkin scale of maternal functioning and examination of the psychometric properties

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, cilt.39, sa.1, ss.50-64, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğumun ikinci evresinde ıkınma ve ıkınma sürecinde ebenin sorumlulukları (kabul edildi, sorumlu yazar)

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-10, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

COVİD-19 VE EMZİRME

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-10, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The importance and process of using theory in nursing researches

International journal of human sciences, cilt.17, sa.1, ss.390-403, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender Perception of Academicians Using Social Media and the Influencing Factors

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.9, sa.4, ss.310-315, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A confidental taboo under the shadow of Turkish culture for gynecological cancer patients: Sexuality

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.1-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Samples of Hospital Management Based on Nursing Theories: A Literature Study

Proceedings of the International Conference for Multiple Academic Disciplines, cilt.2, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Relationship Between the Psychosocial Health Status and Fear of Childbirth in Healthy Pregnancies

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.7, sa.4, ss.17-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Göçmen Olarak Annelige Geçis: Riskler ve Engeller/Transition to Motherhood as an Immigrant: Risks and Obstacles

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.9, sa.3, ss.17-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Göçmen olarak anneliğe geçiş:riskler ve engeller

psikiyatride güncel yaklaşımlar, cilt.9, sa.3, ss.250-262, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞUM SALONUNDA GÖREV YAPAN EBE HEMŞİRELERİN YENİDOĞANINİLK BAKIMINA YÖNELİK HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.15-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum salonunda görev yapan ebe/hemşirelerin yenidoğanın ilk bakımına yönelik hasta güvenliği uygulamaları

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.19, ss.24-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attempts to strengthen maternal functioning in the postpartum period: A literature review

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.3, ss.21-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of different passenger characteristics and bus types on boarding times atbus-stops

Journal of Engineering Research and Applied Science, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gebe ve fetus açısından prenatal bağlanma ve sonuçları

4. Ulusal 5. uluslararası ebelik kongresi, 7 - 09 Kasım 2019

Simülasyon Yöntemiyle Vajinal Doğum Eğitimi

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 22 - 16 Haziran 2019

Laktasyonu Arttırmada Bir Tamamlayıcı Terapi Yöntemi:Refleksoloji

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 3 - 06 Ekim 2019

Down Sendromlu Çocuğa Sahip Olan Annelerin Yaşadığı Deneyimlerin İncelenmesi

6.Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 19 - 21 Nisan 2019

Travmatik doğumlara tanıklık eden ebelerin deneyimlerinin incelenmesi: Bir meta sentez çalışması örneği

3. Uluslararası gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.1-7

KANSER HASTALARINDA BİLGİ ERİŞİMİ VE İLETİŞİM

International conference on new horizons in education, 18 - 20 Temmuz 2018

Annelerin Olumsuz Doğum Deneyimlerinin Tematik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: Bir Nitel Araştırma Örneği

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

Fundal Bası Uygulamasının Maternal ve Fetal Sağlık Üzerine Etkisi ve Bu Uygulamada Ebelerin Sorumlulukları

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

Annelerin fundal bası uygulamalarına yönelik deneyimlerinin incelenmesi: Karma (mix) method çalışma

3. uluslarası 4. ulusal ebelik kongresi, Ankara, Türkiye, 22 Eylül - 24 Ekim 2017

Prenatal kayıp yaşayan annelerin yaşadığı deneyimler

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 22 - 24 Eylül 2017

Samples of hospital managements based on nursing theories: A literature study

Proceeding of the international conference for multiple academic disiplines, 7 - 09 Temmuz 2017

Examination of theses made with health professionals and students relating to E-learning: Turkey profile

International academic conference on teaching, learning and E-learning in Budapest , Hungary, 5 - 06 Temmuz 2017

A new model on the education of health professionals: The flipped classroom model

International academic conference on the teaching, learning and e learning in the Budapest, Hungary, 5 - 06 Temmuz 2017

Samples of hospital management based on nursing theories:A literature study

international conference for multiple academic disciplines, 7 - 09 Temmuz 2017, cilt.1

Mental reterdasyonun gölgesinde gebelik kaybı: Vaka sunumu

25 th European congress of obstetrics and gnaecology 15 th congress of Turkish society of obstetrics and gynaecolog, 17 - 21 Mayıs 2017

Korkuya koşullanma: Antenatal eğitimin etkisi

25 th European congress of obstetrics and gnaecology 15 th congress of Turkish society of obstetrics and gynaecology, 17 - 21 Mayıs 2017

Doğum sonrası annenin fonksiyonel durumunu etkileyen fakörlerin incelenmesi

25 th European congress of obstetrics and gnaecology 15 th congress of Turkish society of obstetrics and gynaecolog, 17 - 21 Mayıs 2017

Sezeryan ile vajinal doğumun maliyeti: Güncel yaklaşımlar üzerine bir inceleme

25 th European congress of obstetrics and gnaecology 15 th congress of Turkish society of obstetrics and gynaecolog, 17 - 21 Mayıs 2017

A confidential taboo under the shadow of Turkish culture for gynecological cancer patients: Sexuality

International Nursing Congres (New Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences), 16 - 18 Mart 2017, cilt.4

Non-Medical Methods for The Treatment of Vulvodynia

17 WORLD CONGRESS OF THE ACADEMY OF HUMAN REPRODUCTIVE, 15 - 18 Mart 2017

The Effect of Tele Counseling on Pospartum Women

12nd Nursing and Healthcare Congress, Vancouver, Kanada, 3 - 05 Ekim 2016

ERKEKLERİN KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNDE ETKİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ BİR İNCELEME

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 Ekim 2016

GÖÇÜN KADIN YAŞAMINDAKİ ETKİLERİ

I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.384-387

OTOBÜSLERE BİNİŞLERDE YAŞANAN SORUNLAR VE DURAKTABEKLEME SÜRESİ İLİŞKİSİNİN İNCELEMESİ

I. Uluslararsı Şehir Çevr e ve Sağlık Kongr esi, BAFRA, Kıbrıs (Kktc), 11 - 15 Mayıs 2016, ss.162-170

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğum sonu yaşanan posttravmatik stres bozukluğu

Kadın sağlığı sorunlarının psikosomatik yansımaları, Kabukcuoğlu K., Editör, Detay Ana Yayıncılık, Antalya, ss.145-167, 2017