Learning Knowledge


Doctorate
2018 - Continues
Sakarya University, Busıness Instıtute, Sağlık Yönetimi, Turkey

Postgraduate
2015 - 2018
Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Yönetimi, Turkey

Undergraduate
2006 - 2011
Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Finance, ERP Finans Uygulamaları, Bilge Adam, 2014

Dissertations

Postgraduate, Sağlık Kurumları Finansal Tablo Analizlerinde Kullanılabilecek Anahtar Finansal Oranların Belirlenmesi: Bir Performans Endeksi Önerisi, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, 2018

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2018 - Continues
Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

Research Assistant
2015 - 2018
Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Yönetimi

Supported Projects

 1. YILMAZ G., KOBYA BULUT H., KIRAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Hekim-Hemşire İşbirliğinin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi, 2019 - 2020

Awards

 1. Sevim F., Kıran Ş., Yeşildağ A. Y. , Yılmaz G., Prof. Dr. Ahmet Akgün Sözlü Bildiri Ödülü, 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, October 2021
 2. Kıran Ş., Akbolat M., "Prof. Dr. Adil ARTUKOĞLU En İyi Bildiri Ödülü", 1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, October 2017

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. The mediating role of nurse-physician collaboration in the effect of organizational commitment on turnover intention.
  Yılmaz G., Kıran Ş., Bulut H. K.
  Journal of interprofessional care, pp.1-7, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Availability of Health Resources: A Comparison of Turkey and Selected OECD Countries
  Kıran Ş., Akbolat M.
  Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.3, pp.603-618, 2021 (National Refreed University Journal)
 2. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi: Klinik Sağlık Hizmeti Alan Hastalar Üzerine Bir Araştırma
  Sungur C., Kar A., Kıran Ş., Macit M.
  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.15, pp.43-52, 2019 (International Refereed University Journal)
 3. Avrupa’da Ve Türkiye’de Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sungur C., Saylavcı E., Kıran Ş.
  Socıal Sciences Studies Journal (SSS journal), vol.3, no.7, pp.276-289, 2017 (Other Refereed National Journals)
 4. Examination of Entrepreneurship Tendencies and Characteristics of Undergraduate Students of Health Management Department In Terms of Some Socio-Demographic Characteristics
  Soysal A., Kıran Ş., Salmi H.
  International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.14, pp.48-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Türkiye ve Seçili OECD Ülkelerinde Halk Sağlığı Politika Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Kronik Hastalıklarla Mücadele Kapsamında Bir Analiz
  Kıran Ş., Akbolat M., Yılmaz G.
  3. uluslararası 13. ulusal sağlık ve hastane idares kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.2162-2164
 2. İş Birliği ve Örgütsel Bağlılığın Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
  Yılmaz G., Kobya Bulut H., Kıran Ş.
  3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 September - 13 October 2019, pp.2218-2220
 3. Sağlık Sektöründe Pazarlama Kısıtlamalarının Belirlenmesi
  Sarıkaya N., Amarat M., Unal C., Kıran Ş.
  3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.2159-2161
 4. Klinik Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi
  Sungur C., Kar A., Macit M., Kıran Ş.
  Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.897-901
 5. Evaluatİon Of Healthy Lİfestyle Behavİours: A Research On Hospİtalİzed Patİents
  SUNGUR C., KAR A., KIRAN Ş., MACİT M.
  International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.53-54
 6. Sağlık Hizmetlerinde Kaynak Erişilebilirliğinin Uluslararası Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye veOECD Örneği
  Kıran Ş., Akbolat M.
  1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.156-157
 7. Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Hastaların Sağlık Hizmetlerine erişimde Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği
  Soysal A., Kıran Ş., Coşkun M.
  1. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.189-190
 8. An Analysıs of The Perceptıons of the Nurses About The Outcomes of The Performance Evaluatıon System in Terms of Some Occupatıonal and Demographıc Varıables
  Soysal A., Kıran Ş.
  Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.3, pp.729-736
 9. Examınıng The Level of Awareness of the Executıve Staff Towards Strategıc Plannıng: A Hospıtal Example
  Soysal A., Kıran Ş.
  Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.3, pp.802-807

Edit Congress and Symposium Activities

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Attendee, Sakarya, Turkey, 2019
Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Attendee, Kahramanmaraş, Turkey, 2017
1.Uluslararası 11. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Attendee, Trabzon, Turkey, 2017
GİAK-2017 (Global İşletme Araştırmaları Kongresi), Attendee, İstanbul, Turkey, 2017
Al- Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Attendee, Gaziantep, Turkey, 2017
10. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2016
III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi, Attendee, Sakarya, Turkey, 2016

Research Areas

Management and Organization, Health Management