Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2024 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Post Graduate

 • January 2024 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Giresun Üniversitesi

  Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

 • December 2022 Doctoral Examination

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • December 2022 Post Graduate

  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Post Graduate

 • July 2022 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Doctorate

 • June 2022 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Doctorate

 • February 2022 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Post Graduate

 • February 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Tarsus Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • February 2022 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Post Graduate

 • January 2022 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Post Graduate

 • December 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Giresun Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • December 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Sinop Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • December 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Bartın Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2021 Doctorate

  İnönü Üniversitesi

  Doctorate

 • July 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Trabzon Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • June 2021 Doctoral Examination

  Ege Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • June 2021 Doctoral Examination

  Ege Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • June 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Trabzon Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • February 2021 Doctoral Examination

  Ordu Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • February 2021 Doctoral Examination

  Ordu Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • February 2021 Doctoral Examination

  İnönü Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Tarsus Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • December 2020 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • December 2020 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Trabzon Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • December 2020 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Trabzon Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • July 2020 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Post Graduate

 • July 2020 Doctorate

  Akdeniz Üniversitesi

  Doctorate

 • April 2020 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • March 2020 Post Graduate

  Ordu Üniversitesi

  Post Graduate

 • March 2020 Post Graduate

  YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA, ORDU ÜNİVERSİTESİ (MART 2020 )

  YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA, ORDU ÜNİVERSİTESİ (MART 2020 )

 • March 2020 Committee Of Expert

  KAMU

  Committee Of Expert

 • February 2020 Doctoral Examination

  Doktora Yeterlilik Sınavı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şubat 2020

  Doktora Yeterlilik Sınavı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şubat 2020

 • February 2020 Doctoral Examination

  Doktora Yeterlilik Sınavı, Dilek Kaloğlu Binici

  Doktora Yeterlilik Sınavı, Dilek Kaloğlu Binici

 • January 2020 Post Graduate

  Tez Savunma, Yüksek Lisans, Ebru Küçük, Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma, Yüksek Lisans, Ebru Küçük

 • November 2019 Competence In Art

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DOKTORA YETERLİLİK SINAVI KASIM 2019, SİVAS

  Doktora Yeterlilik Sınavı, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS, (Vasfiye Eroğlu) Kasım 2019

 • November 2019 Award

  Ebelikte İnovatif Çalışmalar (1. Uluslararası EBEARGE KONGRESİ, Ödül Juri Üyesi)İzmir, 2018

  Ebelikte İnovatif Çalışmalar (1. Uluslararası EBEARGE KONGRESİ, 2018, İzmir, Ödül Juri Üyesş)

 • November 2019 Doctoral Examination

  Doktora Yeterlilik Sınavı, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS, Kasım 2019

  Doktora Yeterlilik Sınavı,Asil Juri Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS, Kasım 2019

 • September 2019 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • August 2019 Post Graduate

  YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA,ORDU ÜNİVERSİTESİ (AĞUSTOS 2019)

  YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA, ORDU ÜNİVERSİTESİ (AĞUSTOS 2019)

 • July 2019 Post Graduate

  YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA,ORDU ÜNİVERSİTESİ (TEMMUZ 2019)

  YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA, ORDU ÜNİVERSİTESİ (TEMMUZ 2019)

 • July 2019 Committee Of Expert

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Committee Of Expert

 • January 2019 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi, Ebelik Programı, Tez Savunma, Bal Z, Asil Juri Üyesi, 2019

  Travayda Primiparlara Verilen Ebelik Desteğinin Doğum Sonu Postravmatik Stres Bozukluğunua ve Doğum Korkusuna Etkisi

 • January 2019 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi, Ebelik Programı, Tez Savunma (Tez: Onus EC,, Asil Juri Üyesi, 2019

  İlk kez baba olanlara verilen telefonla kısa mesaj desteğinin doğum sonu kaygı, depresyon ve özgüvene etkisi

 • January 2019 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi, Tez Savunma (TE,2019

  Doğum Sonu Dönemde Verilen Ebelik Bakımının Maternal Bağlanma ve Postravmatik Gelişime Etkisi

 • December 2018 Post Graduate

  Ordu Üniversitesi, Tez savuma, Asil Juri

  Menopoz Semptomlarının Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi (Yüksek Lisans Tez Savunma, Asil Juri,Ordu Üniversitesi )

 • June 2018 Competence In Art

  Atatürk Üniversitesi, Doktora Yeterlilik, Asıl Juri Üyesi, Ebelik Bölümü

  Atatürk Üniversitesi, Doktora Yeterlilik Sınavı,Asıl Juri

 • June 2018 Competence In Art

  Atatürk Üniversitesi, Doktora Yeterlilik, Asıl Juri

  Atatürk Üniversitesi, Doktora Yeterlilik Sınavı,Asıl Juri

 • December 2016 Post Graduate

  Ordu Üniversitesi , Tez Savunma Asil Juri Üyesi

  Ordu Üniversitesi Tez Asil Juri Üyesi

 • July 2016 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (Yedek Juri Üyesi)

  Barkin Anne Fonksiyonu Envanterinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması (Tez adı)

 • June 2016 Post Graduate

  Atatürk üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü (Yedek Juri Üyesi)

  Yüksek Lisans Tez Savunma

 • January 2016 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Sağlığı Hem. (Asiil Üye)

  Tez savunma jurisi (Asil Üye)

Activities in Scientific Journals

 • 2021 - Continues Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2021 - Continues Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research

  Evaluation Committee Member

 • 2021 - Continues Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2021 - Continues Genel Tıp Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2021 - Continues Reproductive Health

  Publication Committee Member

 • 2021 - Continues The European Journal of Midwifery

  Evaluation Committee Member

 • 2021 - Continues Journal Of Child And Family Studies

  Publication Committee Member

 • 2020 - Continues Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2020 - Continues Journal of Gynecology and Obstetrics (JGO)

  Committee Member

 • 2020 - Continues Middle Black Sea Journal of Health Science

  Publication Committee Member

 • 2020 - Continues Journal Of Clinical Nursing

  Publication Committee Member

 • 2020 - Continues Journal Of Child And Family Studies

  Publication Committee Member

 • 2020 - Continues COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE

  Publication Committee Member

 • 2020 - Continues Erciyes Medical Journal

  Publication Committee Member

 • 2020 - Continues American Journal of Nursing and Health Sciences

  Committee Member

 • 2020 - Continues Midwifery

  Publication Committee Member

 • 2020 - Continues Anatolian Journal of Health Resaarch

  Advisory Committee Member

 • 2020 - Continues Journal Of Family Issues

  Evaluation Committee Member

 • 2020 - Continues Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2020 - Continues Journal of Emergency Nursing (SCI KAPSAMINDA DERGİ)

  Evaluation Committee Member

 • 2020 - Continues Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2019 - Continues CLİNİCAL NURSİNG RESARCH (SSCI kapsamında)

  Publication Committee Member

 • 2019 - Continues Anadolu Sağlık ve Hemşirelik Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2019 - Continues Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi

  Evaluation Committee Member

 • 2019 - Continues journal of psychosomatic obstetrics & gynecology (SCI kapsamında dergi)

  Evaluation Committee Member

 • 2019 - Continues Plosone (SCI KAPSAMINDA DERGİ)

  Evaluation Committee Member

 • 2018 - Continues International Journal of Qualitative Methods (SCI KAPSAMINDA DERGİ)

  Evaluation Committee Member

 • 2018 - Continues Journal of human sience

  Evaluation Committee Member

 • 2018 - Continues Reproductive Health( SCI kapsamında dergi)

  Evaluation Committee Member

 • 2018 - Continues Archieve of women mental health Sustainable Development

  Evaluation Committee Member

 • 2017 - Continues Life Siences

  Evaluation Committee Member

 • 2016 - Continues Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2022 - 2022 Journal Of Community Psychology

  Evaluation Committee Member

 • 2022 - 2022 Journal Of Health Psychology

  Evaluation Committee Member

 • 2022 - 2022 NURSING OPEN

  Scientific Committee Membership

 • 2021 - 2021 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2021 - 2021 Sexual & Reproductive Healthcare

  Advisory Committee Member

 • 2021 - 2021 Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2021 - 2021 Sexual & Reproductive Healthcare

  Evaluation Committee Member

 • 2020 - 2020 Health Promotion İnternational (SSCI DERGİ)

  Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2022 - Continues Ebelikte Eğitim Programları ve Akreditasyon Derneği (EPDAK)

  Member

 • 2019 - Continues İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, KTÜ

  Board Member

 • 2019 - Continues Türk Ebeler Derneği, Üye

  Member

 • 2015 - Continues KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Mesleki Eğitim ve Gelişim Komisyonu

  Member

 • 2015 - Continues KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Erasmus ve Farabi Komisyonu Üyesi

  Member

 • 2014 - Continues Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (EBEARGE)

  Member

 • 2014 - Continues KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonuu Üyesi

  Member

 • 2007 - Continues KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği;

  Member

 • 2007 - Continues Türk Ebeler Derneği

  Member

 • 2015 - 2020 Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (EBEARGE)

  Board Member

 • 2009 - 2015 Hemşire Ebe Konseyi Destekleme Grubu Üyesi: HEK-DG

  Board Member

Scientific Refereeing

 • January 2024 TUBITAK Project

  1002 - Quick Support Program, Karadeniz Technical University, Turkey

 • February 2022 JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY

  SCI Journal

 • January 2022 NURSING OPEN

  Journal Indexed in ESCI

 • January 2022 Project Supported by Higher Education Institutions

  BAP Research Project, Eskisehir Osmangazi University, Turkey

 • December 2021 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE

  Journal Indexed in SSCI

 • September 2021 Project Supported by Higher Education Institutions

  BAP Research Project, Ege University, Turkey

 • June 2016 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2021 - Continues ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PROJE HAKEMLİĞİ

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2021 - 2021 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE HAKEMLİĞİ

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2020 - 2020 TÜBİTAK DIŞ PANELİST

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2020 - 2020 TÜBİTAK PROJEDE HAKEMLİK, OCAK 2020

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2019 - 2019 TÜBİTAK PROJESİ (HAKEM)

  Other

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2017 - 2017 Ordu Üniversitesi, Uzman Görüşü Alma " Gebelik Stresini Değerlendirme ölçeği" Akın Ö.

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2017 - 2017 TÜBİTAK proje hakemi

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2016 - 2016 TÜBİTAK

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2016 - 2016 Doğum Memnuniyeti Ölçeği, Uzman Görüş, Özdemir Ö, Ordu Üniversitesi

  Other

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 2015 - 2016 Prenatal Stres Ölçeği, Uzman Görüş, Atatürk Üniversitesi (Tez sahibi:Külçür E)

  Other

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Tasks In Event Organizations

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2013 - Continues KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim ve Geliştirme Komisyonu

  www.ktu.edu.tr

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey

Mobility Activity

 • 2023 - 2023Improving Competencies and Qualifications, Get Education

  Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

 • 2011 - 2020Improving Competencies and Qualifications, Get Education

  Lund University, Sweden

 • 2017 - 2017Improving Competencies and Qualifications, Vocational Course

  Ryerson University, Canada

 • 2016 - 2016Improving Competencies and Qualifications, Lecturing

  Giresun University, Turkey

 • 2013 - 2013Improving Competencies and Qualifications, Get Education

  Katholieke Universiteit Nijmegen, Netherlands

 • 2012 - 2012Improving Competencies and Qualifications, Get Education

  Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

 • 2009 - 2009Erasmus Programme, Get Education

  S Martin''s College, Lancaster, England

Visual Activities