Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Associate Professor

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2018 - 2018 Institute of Gastrointestinal Medical Instrument Research

  Korea University College of Medicine

 • 2017 - 2017 Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) ve Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) eğitimi

  İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2017 - 2017 Endoskopik Retrograt Kolanjio Pankreatografi (ERCP) eğitimi

  SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Courses

 • Undergraduate Vasküler Karaciğer hastalıkları

 • Undergraduate İnce barsak ve kolon tümörleri

 • Undergraduate Karaciğer Fonksiyon Testleri ve GİS Hastalıklarına Tanısal Yaklaşımlar

 • Undergraduate VAKA SUNUMU-Sarılıklı Hastaya Yaklaşım

 • Undergraduate GASTROENTEROLOJİDE İLERİ ENDOSKOPİK İŞLEMLER

 • Undergraduate VAKA SUNUMU - Karın ağrısına yaklaşım

 • Undergraduate Kronik Pankreatit

 • Undergraduate Karın Ağrısına Yaklaşım

 • Undergraduate Akut Pankreatit

 • Undergraduate Safra Taşları

 • Undergraduate Sarılıklı hastaya yaklaşım

 • Undergraduate Alkolik ve Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı