Education Information

Education Information

 • 2019 - 2021 Associate Degree

  Anadolu University, Turkey

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis, LAM., 1819) Populasyonlarının Genetik Yapısının Belirlenmesi

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

 • 2005 Postgraduate

  Akdeniz Midyesi’nin (Mytilus galloprovincialis, Lam., 1819) Doğu Karadeniz’de Yetiştiricilik Potansiyelinin İrdelenmesi: Larva Yerleşimi ve Büyüme Özellikleri,

  Karadeniz Technical University, Fen ;Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English