Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilimdalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilimdalı, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  YBa2Cu3-xRExOy (x=0, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0 ve RE=Yb, Sm, Nd) Süperiletkenlerinin Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilimdalı

 • 1996 Postgraduate

  Gümüş Katkısının Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O Süperiletkenine Etkisi

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English