Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KLİNİK ŞÜPHEDEN TANIYA: KOUNİS SENDROMU

15. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 November 2019

ERCP SonrasıGörülen Safra Kesesi Perforasyonu

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 8 - 11 November 2018

METOTREKSAT TEDAVISI SONRASI GERILEYEN B-HCG SEVIYESINE RAĞMEN GELIŞEN EKTOPIK GEBELIK RÜPTÜRÜ VE ŞOK

XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress ANTALYA, 19 - 22 April 2018

METOTREKSAT TEDAVİSİSONRASI GERİLEYEN B-HCG SEVİYESİNE RAĞMEN GELİŞEN EKTOPİK GEBELİK RÜPTÜRÜ VE ŞOK

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 21 April 2018

Metrics

Publication

7
UN Sustainable Development Goals