Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mimaride Nano Kaplamaların Kullanımı

Ege Mimarlık (DAAI), no.1, ss.12-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ahşap Beton Kompozit Sistemin Mimaride Kullanım Olanakları

4.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar”, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018, ss.315-328

SAMPLING OF THE ANALYSIS OF BUILDING ENVELOPES IN TERMS OF ENERGY CONSERVATION IN RURAL SETTLEMENTS

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.1210-1221

Potential Use of Nanotechnology in Conservation Applications of Historical Buildings

ICENS- International Conference on Engineering and Natural Science, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.800-808

Sürdürülebilir Yapıların Tasarlanmasında Nanoteknolojinin Rolü

2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu-ISBS 2015, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.294-302

Diğer Yayınlar