Education Information

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    Sıcak-Nemli İklim Bölgelerinde Gölgeleme Elemanı Kullanımının Bina Enerji Performansına Etkisinin İncelenmesi

    Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık