Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The U.S. Capitol Raid: An Assessment of International Reactions

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.14, no.85, pp.481-492, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE INTERNATIONAL POLITICAL SYSTEM ANALYSIS SPECIFIC TO SYRIAN CIVIL WAR

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.46-63, 2021 (International Refereed University Journal)

The Public Diplomacy Policy of Turkey towards Serbia

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.1743-1759, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE REASONS EXPLAINING THE 2017 CATALAN INDEPENDENCE REFERENDUM

Kesit Akademi Dergisi, no.26, pp.100-109, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

EU'S TEST WITH COVID-19: CAN ITALEXIT EVER BE POSSIBLE?

Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), vol.9, no.114, pp.161-168, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Catalan Independence Referendum 2017 and International Reactions to the Catalan Parliament’s Declaration of Independence

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.171-178, 2021 (International Refereed University Journal)

RISING EUROSCEPTICISM IN ITALY

TURAN-SAM, vol.12, no.48, pp.297-301, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ULUSAL KİMLİĞİN BATI BALKANLARDA AB ÜYELİK KOŞULLARININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.31, pp.29-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE UNCHANGING AGENDA OF THE IRAQ’S KURDS IN THE PROCESS LEADING TO THE INDEPENDENCE REFERENDUM: CITY OF BLACK GOLD- ‘KIRKUK’

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.10, no.53, pp.231-240, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Turkish Public Diplomacy Activities on Relations between Turkey and Georgia

EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol.4, no.4, pp.1-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARL MARX VE MİHAİL BAKUNİN ARASINDAKİ PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ TARTIŞMASI:SSCB ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.9, no.46, pp.178-184, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bağdat Paktı’nın Türk-Arap İlişkilerine Yansıması

Yeni Türkiye, vol.3, no.84, pp.61-68, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017 Katalan Bağımsızlık Referandumuna Giden Süreçte 2010 Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.1

Covid-19 Pandemisi Döneminde Katalan Ayrılıkçı Hareketi

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.1 Sustainable Development

AB'ye Uyum Sürecinde Türkiye Ve Arnavutluk'un Çalışma Yaşamına Yönelik Düzenlemelerinin Karşılaştırmalı Analizi

KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Turkey, 19 - 21 February 2021, pp.1

ANTİ- EMPERYALİST BİR DEVRİM OLARAK KÜBA DEVRİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YANSIMALARI

III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.1

İKİ KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ’NDE SOVYETLER BİRLİĞİ EKONOMİSİ

III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.1

THE EVALUATION OF RESPONSIBILITY TO PROTECT FROM THEPOLITICAL REALIST POINT OF VIEW

PARIS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Paris, France, 10 - 13 April 2018, pp.1

MEANING OF THE PUBLIC DIPLOMACY AND THE ELEMENTS AFFECTING THE SUCCESS OF THE CONDUCTED PRACTICES

PARIS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Paris, France, 10 - 13 April 2018, pp.1

Kuzey Irak'taki Bağımsızlık Referandumunun Türkiye Irak Arasındaki Ticari İlişkiler Üzerindeki Olası Etkileri

TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ Quo Vadis Türkiye?, Bursa, Turkey, 1 - 02 November 2017, pp.27

The Changing Nature of Insurgency in Accordance with Globalisation

1st Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.126

Arnavutluk'un Bölgesel Mülteci Krizlerindeki Tutumu: BESA Geleneğinin Dış Politikadaki Yansımaları

1st Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.134 Sustainable Development

The Rise of the neo-Taliban and the other side of the COIN

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.178-186

THE EFFECT OF THE ROSE REVOLUTION AND OF SAAKASHVILI’S POLICIES AFTER THE REVOLUTION ON INTERNATIONAL RELATIONS

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1

ULUSLARARASI SİYASAL SİSTEM ÇERÇEVESİNDE RUSYA’NIN ORTA DOĞU POLİTİKASININ ANALİZİ: İRAN ÖRNEĞİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.222-223 Creative Commons License

THE ROLE OF PUBLIC DIPLOMACY IN STRENGTHENING OF TURKEY- GEORGIA RELATIONS

3rd International Conference on Eurasian Politics And Society, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016, pp.1

Bosna- Hersek Özelinde Türk Kamu Diplomasisi

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.324-346

Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Ekonomik Doktrinlerin Etkisi

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.102-120

Books & Book Chapters

Türkiye'nin Enerji Diplomasisi ve Sağladığı Avantajlar Bakımından Bakü- Tiflis- Ceyhan Boru Hattı

in: Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar, Kalkan G., Editor, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.97-119, 2016